Máy Khoan Búa/ Máy Đục

Đầu khoan có khóa 13 mm cho khoan búa 2kg Đặt hàng
Khớp nối nhanh SDS Plus 1617000132 Đặt hàng
Máy đục bê tông Bosch GSH 9 VC Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 9 VC

16.900.000đ

15.990.000đ

Máy đục bê tông Bosch GSH 11 E Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 11 E

14.090.000đ

13.000.000đ

Máy đục bê tông Bosch GSH 11 VC Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 11 VC

24.500.000đ

22.300.000đ

Máy đục bê tông Bosch GSH 3 E Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 3 E

7.850.000đ

6.500.000đ

Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30 Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

21.000.000đ

18.800.000đ

Máy đục bê tông Bosch GSH 5 Đặt hàng

Máy đục bê tông Bosch GSH 5

6.200.000đ

5.650.000đ

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 500 Đặt hàng

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 500

5.100.000đ

4.600.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32 DFR Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32 DFR

10.800.000đ

9.400.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 DE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 DE

3.950.000đ

3.650.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE

3.920.000đ

3.590.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E

3.580.000đ

3.490.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45 D Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45 D

18.700.000đ

16.550.000đ

Máy khoan bê tông dùng pin Bosch GBH 36V-LI PLUS Đặt hàng
Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45 DV Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45 DV

21.460.000đ

18.200.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40 D Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40 D

12.100.000đ

10.300.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 3-28 DRE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 3-28 DRE

6.900.000đ

5.850.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DFV Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DFV

5.930.000đ

4.600.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DV Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DV

4.999.000đ

4.420.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 DRE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 DRE

3.600.000đ

3.290.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 RE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 RE

3.350.000đ

3.070.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20 DRE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20 DRE

3.050.000đ

2.790.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20 RE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20 RE

2.950.000đ

2.730.000đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-18 RE Đặt hàng

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-18 RE

2.450.000đ

2.190.000đ

0
Zalo
Hotline tư vấn: 077.3434.042